domingo 26.01.2020
Advírteo a Fruga

A gandaría galega non contribúe de maneira notábel á suba das emisións de gases de efecto invernadoiro

A Federación Rural Galega (Fruga) pon de manifesto que a ganadaría galega non contribuíu de maneira notábel ao acrecentamento de gases de efecto invernadoiro. O aumento por parte da actividade agropecuaria, sinala, ten relación co desmatamento de zonas como a Amazonia e ás prácticas intensivas.

A gandaría galega non contribúe de maneira notábel á suba das emisións de gases de efecto invernadoiro
comentarios