sábado 06.06.2020

Control privado e precariedade na atención ás persoas maiores

A crise do coronavirus destapou a traxedia das residencias de maiores. Un drama que se mostra agora con toda a crueza pero que é anterior a esta pandemia. Estamos ante un sector dominado pola empresa privada, falto de recursos e precarizado. Os servizos sociais dirixidos á terceira idade viraron hai tempo nun negocio moi lucrativo, para pequenos empresarios e para os grandes grupos de investimento estranxeiro, propietarios de boa parte das firmas que controlan a atención á dependencia e aos coidados xeriátricos. Na Galiza e no resto do Estado.
Persoas maiores foron trasladadas en Compostela para habilitar na súa residencia un centro integrado de atención sanitaria.
Persoas maiores foron trasladadas en Compostela para habilitar na súa residencia un centro integrado de atención sanitaria.
comentarios