luns 25/01/21
SEGUNDO UN DECRETO ESPAÑOL DE 1980

A bandeira galega nun barco non pode superar un terzo do tamaño da española

O RD 2335/1980 regula o uso de bandeiras a bordo dos buques no Estado español. O expediente aberto a un barco da Coruña por izar a bandeira galega contempla multa de até 120.000 euros.

Este barco nunha procesión marítima da 'Virxe do Carme'. Incumpre a lei?
Este barco nunha procesión marítima da 'Virxe do Carme'. Incumpre a lei?
comentarios