venres 17.01.2020
ESPIMOS OS PROGRAMAS ELECTORAIS

Que entenden os partidos por políticas feministas?

Así como Ciudadanos apenas lle dedica dúas medidas ás políticas de igualdade, outras forzas, nomeadamente En Común-Unidas Podemos; BNG, PSOE ou En Marea fan das políticas feministas unha das pedras angulares dos seus programas electorais.

Que entenden os partidos por políticas feministas?

A igualdade como política transversal. Así entenden En Común-Unidas Podemos, BNG, PSOE ou En Marea as medidas feministas que inclúen nos seus programas, fronte a outras forzas que apenas dedican espazo á perspectiva de xénero.

En Común-Unidas Podemos recolle propostas concretas sobre igualdade salarial e aposta en crear “unha materia de feminismos na educación pública como ferramenta de transformación das relacións de desigualdade”. Tamén promete “instaurar a paridade nas Administracións Públicas e nos organismos financiados con diñeiro público” así como garantir os dereitos sexuais e reprodutivos. Entre as medidas máis destacadas atópase a realización dun estudo para a posíbel implantación da pílula anticonceptiva masculina”.

Unha lei para a Protección da Liberdade Sexual de todas as Persoas e a Erradicación das Violencias Sexuais é unha das propostas de Unidas-Podemos

A coalición da que forman parte Podemos e IU di que aprobará unha Lei para a Protección da Liberdade Sexual de todas as Persoas e a Erradicación das Violencias Sexuais e que incrementará o orzamento dedicado a políticas de igualdade.

Un estudo para a conciliación, a contratación pública como ferramenta de fomento da igualdade, un plan estatal de loita contra as violencias machistas cunha dotación anual de 600 millóns de euros, axudas á autonomía das mulleres vítimas de violencias machistas e unha garantía habitacional e a creación de xulgados de violencia sobre a muller son outras das medidas recollidas por En Común-Unidas Podemos.

O BNG aposta en eliminar o sexismo nos medios de comunicación

O BNG advirte no seu programa de que a falta de capacidade en ámbitos como o xudicial ou o laboral, que dependen en boa medida do Estado, “teñen lastrado a nosa capacidade transformadora”. Entre as medidas que recolle a formación nacionalista atópase incrementar e mellorar os recursos e actuacións destinadas a avanzar na efectiva igualdade en todos os ámbitos sociais e económicos, vixiar o cumprimento do Pacto de Estado para corrixir a falta de desenvolvemento desde a súa aprobación en setembro de 2017, “especialmente daqueles aspectos lexislativos que dependen exclusivamente do Estado e afectan as mulleres galegas, como os referidos á xustiza”.

Introducir o termo feminicidio no marco legal, introducir no marco legal o concepto de consentimento para mellorar a tipificación e tratamento da violación e das agresións sexuais, demandar a aplicación por parte do Estado español do Convenio de Istambul, impulsar medidas de formación e mecanismos de control para despatriarcalizar a xustiza e garantir unha atención integral da violencia machista na xustiza en todo o territorio son liñas de actuación que defenden as nacionalistas.

O BNG propón acabar coas axudas a asociacións antiabortistas por ir en contra dos dereitos humanos e aposta en permisos iguais e intransferíbeis para pais e nais e a súa extensión até o ano de duración

O BNG aposta nunha lei de igualdade salarial, en defender o recoñecemento legal das familias monoparentais e monomarentais que o son en orixe, por decisión propia, en impulsar a implantación de permisos iguais e intransferíbeis para pais e nais e a súa extensión até o ano de duración, en promover políticas de apoio para a conciliación persoal e de coidados e na inmediata equiparación de dereitos laborais e protección social para as traballadoras de fogar e de coidados.

O Bloque tamén propón ampliar os dereitos da Lei de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo eliminando as restricións actuais ás mozas de 16 e 17 anos e garantindo unha prestación de calidade no ámbito sanitario público galego así como prohibir o financiamento con diñeiro público das asociacións antiabortistas por ir en contra dos dereitos humanos. Impulsar medidas para a eliminación do sexismo nos medios de comunicación e prohibir a publicidade de contactos sexuais son outras das medidas.

En Marea propón unha lei contra a trata de persoas

Orzar políticas específicas e transversais de xénero; plans de concienciación sobre o patriarcado como problemática estrutural; promover políticas públicas de igualdade; asegurar o acceso, a través da sanidade pública, á Interrupción voluntaria do Embarazo sen persecucións, informacións sesgadas nin presións e o impulso á conciliación e á corresponsabilidade son as propostas de En Marea.

En Marea pide plans de concienciación sobre o patriarcado como problemática estrutural

O partido liderado por Luís Villares tamén propón igualdade salarial, unha Lei integral contra a trata de persoas e contra a explotación sexual como formas extremas de violencia de machista, ampliar o permiso de maternidade e equiparar os permisos de paternidade e maternidade, aumentar a formación sobre igualdade e violencia machista de todos os colectivos que traballan con mulleres e garantir medios materiais para a creación de xulgados de violencia contra as mulleres.

A implementación efectiva do Pacto de Estado contra a violencia de xénero e a formación obrigatoria en materia de xénero aos corpos e forzas de seguridade e aos xuíces e fiscais son outras das liñas de actuación recollidas no programa de En Marea.

O PSOE pon o foco nas mulleres máis desfavorecidas

O PSOE comprométese a “seguir traballando por sacar adiante o contido da proposición de lei socialista para garantir igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación”. Garantir as condicións de acceso, permanencia e promoción das mulleres no mercado de traballo, incidir na fenda salarial e afondar no cumprimento do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero son medidas recollidas no programa.

As mulleres do rural, as que presentan algunha discapacidade e as que pertencen a “minorías étnicas” e as migrantes son obxectivo de propostas do PSOE

As mulleres do rural, as que presentan algunha discapacidade e as que pertencen a “minorías étnicas” e as migrantes son obxectivo de propostas do PSOE, que quere mudar a tipificación dos delitos sexuais para garantir que a falta de consentimento explícito da vítima sexa clave. Engade, ademais, a lei integral contra a trata e unha reforma da lei de identidade de xénero.

PP, Compromiso e Ciudadanos

O programa do PP recolle a creación dun Plan estratéxico de igualdade de oportunidades, un plan contra a fenda salarial, o apoio ás emprendedoras, un Pacto para a conciliación, estender os supostos de prisión permanente revisábel aos casos de asasinato “en que concorran algúns supostos de violencia de xénero acreditada”, o desenvolvemento do pacto de Estado, a mellora dos protocolos de atención sanitaria contra a violencia de xénero, programas específicos para as mulleres do rural, un Plan para a efectividade das ordes de protección e unha lei contra a trata.

Compromiso por Galicia sinala o seu afán por loitar “contra todas as formas de discriminación e primeiramente a loita na eliminación das grandes diferencias entre homes e mulleres, así mesmo como naquelas derivadas da orientación sexual” e “unha maior visibilización profesional da muller, a eliminación das brechas salariais e o avance na corresponsabilidade das nosas sociedades”.

Para Ciudadanos a igualdade non é un tema central. Tan só fai alusión o programa a “conseguir a igualdade real entre mulleres e homes” e a “desenvolver o Pacto de Estado contra a Violencia Machista”.

Que medidas te convencen máis? Participa na enquisa de Sermos Galiza.

comentarios