venres 29.05.2020

'Avelina Valladares Núñez', por Xoán Costa

Vista da casa natal de Avelina Valladares, en Vilancosta
Vista da casa natal de Avelina Valladares, en Vilancosta

No próximo mes de outubro, o día 23, restan menos de dous meses, fanse cento e noventa e catro anos do nacemento de Avelina Valladares Núñez. Era o ano 1825. Presentada sempre como irmá de Marcial (mesmo na nota necrolóxica) cómpre lembrala por ser, aínda hoxe, unha persoa case descoñecida a pesar de ser das primeiras mulleres en publicar artigos de opinión na prensa, afastándose dos temas da época que se supoñían propios de muller ao tratar cuestións coma os cultivos, a denuncia social, a crítica das supersticións ou mesmo, dirixíndose ás autoridades, por facer peticións de interese xeral.

almanaque gallegoA primeira lembranza biobibliográfica dela publicouna M. Castro López no Almanaque Gallego de 1898, o primeiro publicado en América. Identificada como “anciana escritora apenas conocida” “ segue “es una poetisa gallega, muy gallega” para continuar sinalando que escrebeu pouco, mais “ben se entende que o mérito do artista non está nunca na cantidade das súas obras”.

Hoxe sabemos que non escrebeu tan pouco como pensaba Castro López. Foi poeta e compositora de música. Os seus versos foron recitados nas veladas literarias de Compostela, como a habida no Casino o dous de maio de 1881 onde Avelina Valladares foi a única muller  ao lado das “ enérgicas producciones de los inspirados vates Jackson, Espronceda e Sala y Barba”. Tamén foi a única na “Reunión de Confianza” habida no Casino o cinco de febreiro de 1887 onde se leron tres poemas seus “sumamente aplaudidos”

Aínda así, a maior parte da prensa preséntaa como unha muller que tiña como “principal aspiración, sin ser esposa ni madre”  o coidado e benestar da súa familia ou a mellora da agricultura Porque, di El áncora, diario católico de Pontevedra, “la historia de Avelina Valladares ... si corta es honrosa y digna de ser conocida”

Coñézamola, pois.

Coñézamola.

comentarios