sábado 06/03/21

Palabras con memoria: como somos as persoas...

Xente pola rúa (Foto: Arxina).
Xente pola rúa (Foto: Arxina).

acirolarse.- (Ademais de significados xa rexistrados) Poñerse nervioso, reaccionar con torpeza diante dunha situación.

Exemplo.- "O tipo correu co balón, deixou a todos atrás, chegou diante do porteiro e... acirolouse todo e fallou un gol cantado"; "Andaba toda acirolada porque non atopaba o billete do avión".

Lugar de escoita.- Lugo e outras zonas do país.

Fonte.- Henrique Harguindey.

coca (estar na).- Estar á espreita ou ao axexo de algo.

Lugar de escoita.- Salceda de Caselas.

Fonte.- Pedro Salgueiro Sexto.

devasón.- Palabra que se emprega para definir un estado de ánimo.

Exemplo.- "Non teño ganas de nada, estou sen ningunha devasón."

Lugar de escoita.- Santa Cristina de Fecha (Santiago de Compostela).

Fonte.- Xermán García Cancela.

Outros apuntamentos.- Apunta a fonte a posibilidade de que a grafía correcta sexa devazón por ser a zona da que se fala empregadora de seseo.

empaiñado/a.- Falto/a de enerxía, decaído/a.

Exemplo.- “Desde que o deixou a moza anda empaiñado.”

Lugar de escoita.- O Morrazo.

Fonte.- Roberto Rodríguez Piñeiro.

Outros apuntamentos.- Grupo Maré do Morrazo, formado por Salvador Castro Otero, Lucía Durán Paredes, Xosé Manuel González Barreiro, Henrique Harguindey Banet, Xosé Martínez García, Ramón Rocamonde Gómez e María Emma Tilves Pazos.

prevelicar.- Matinar cousas grandiosas e fóra de razón. Sinónimo de alucinar. Emprégase na maioría dos casos como participio verbal con función de adxectivo.

Exemplo.- "Ese mozo está prevelicado."

Lugar de escoita.- Moraña e bisbarra.

Fonte.- Xosé Monteagudo.

ver o cu á formiga.- Expresión usada cando alguén se está a rir sen motivo, sobre todo nenas/os.

Lugar de escoita.- Porqueira (Ourense).

Fonte.- Antón Méndez Gándara.

comentarios