luns 24.02.2020

A Mesa advirte ao Consello de Europa que o Estado e a Xunta vulneran os dereitos lingüísticos

Remite ao Comité de Expertos do Consello de Europa para a Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias un relatorio sobre a situación do galego que será tido en conta para a elaboración do 5º informe de avaliación do cumprimento deste tratado

 

Un momento da conferencia de imprensa da Mesa
Un momento da conferencia de imprensa da Mesa

Os dereitos lingüísticos da poboación galega están a ser vulnerados, con incumprimentos en todas as áreas onde o Estado e a Xunta deben garantir a presenza normal do galego: educación, vida social e económica, xustiza, cultura, medios de comunicación, relacións transfronteirizas, etc. Esta é a cerna do relatorio sobre a situación do galego que A Mesa pola Normalización Lingüística (MNL) entregará o vindeiro 3 de novembro, en Dublín, ao director do Secretariado da Carta Europea das linguas rexionais ou minoritarias do Consello de Europa

A entrega formal terá lugar no marco da Asemblea xeral da Rede Europea para a Igualdade das Linguas (ELEN) antes do encontro que o Comité de expertos manterá a finais de ano con entidades sociais e organismos públicos para a avaliación da Carta e emitir o seu informe definitivo para o Consello de Ministros. ELEN é unha entidade co status de entidade consultiva do Parlamento Europeo, do Consello de Europa, as Nacións Unidas e a UNESCO e que aglutina 150 entidades representativas de 45 linguas minorizadas de Europa en 23 estados europeos

 

Incumprimentos

Desde A Mesa adiantaron esta terza feira que quer o Estado quer a Xunta incumpren as súas obrigas en todas as áreas nas que deben garantir a presenza normal do galego: educación, vida social e económica, xustiza, cultura, medios de comunicación ou relacións transfronteirizas, entre outras.

No relatorio faise un detallado repaso polos diferentes ámbitos e tomando o pulso á situación do idioma. Así, por exemplo, e no que atinxe ao ensino constátase que se mantén o decreto de plurilingüísmo a pesar das recomendacións do Comité de Expertos e do Consello de Ministro do Consello de Europa; e que o ensino público non garante o ensino en galego como estabelece a Carta. En xustiza incídese en que “continúa sen haber garantías para o desenvolvemento da xustiza en galego”; e en economía denuncian cuestións como que non haxa ninguna entidade financeira que permita facer todos os trámites en galego.

Carta europea
 

A Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias é un tratado internacional promovido polo Consello de Europa para garantir a normalidade das linguas minorizadas que o Estado español ratificou en 2001 no seu grao máximo. Segundo a Carta, o Estado ten que garantir o uso pleno do galego nos territorios onde é oficial ou está protexido polo estatuto en ámbitos como educación, xustiza, administración, relacións sociais e económicas, cultura ou relacións transfronteirizas. Isto afecta Galiza e as zonas de lingua galega de Castela e León.
 

En ocasións anteriores, os expertos europeos alertaron sobre as graves deficiencias na aplicación da Carta, nomeadamente no do ensino, o que motivou unha recomendación do propio Consello de Ministros sinalando que a introdución doutra lingua non podía servir de escusa para a eliminación da propia no ensino. Porén, nesta ocasión, o Estado remitiu ao Comité de Expertos un informe que, segundo A Mesa, "manipula os datos e que mente", co fin de obter unha avaliación positiva. "O Estado mente ao Consello de Europa manipulando os datos oficiais", asegurou Marcos Maceira, presidente da Mesa. 


 

A Mesa advirte ao Consello de Europa que o Estado e a Xunta vulneran os dereitos...
comentarios