sábado 11.07.2020
Vender en galego

Máis publicidade en galego

O 5 de novembro de 1876 apareceu publicado o primeiro anuncio en lingua galega. ‘Máquinas pra coser da Compañía Fabril Singer’. Era o reclamo da firma estadounidense que se presentaba ao público galego no seu idioma nas páxinas do semanario O Tío Marcos da Portela. Desde aquela, o interese dos anunciantes por identificarse coa súa clientela potencial non deixou de medrar nin de reparar na lingua como medio de conexión. 
Primeiro anuncio impreso en galego publicado no Tío Marcos da Portela.
Primeiro anuncio impreso en galego publicado no Tío Marcos da Portela.

O idioma é un dos valores culturais máis prezados. «É un elemento clave. Tamén desde o punto de vista publicitario. No caso do galego representa moi ben a cultura do país. É un símbolo, un instrumento de carácter identitario, a mellor forma de persuadir. Quen aposta pola lingua galega para anunciarse faino porque é eficaz desde o punto de vista emocional», asegura Alberto Pena, profesor da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra. Pero non sempre quen se anuncia en galego comunica en galego.

Hai quen o fai por puro efectismo e quen o fai por convicción, recoñecen desde Ovo Publicidade, unha axencia con 17 anos de experiencia, impulsada por alumnado da segunda promoción de Publicidade e Relacións Públicas da Universidade de Vigo, con sede na cidade do Lérez. «O 90% dos traballos que facemos son en galego», explica Ismael Calvo, director creativo. «Boa parte de culpa tena o sector cultural. Traballamos con moitas institucións, asociacións e con eventos culturais onde o idioma ocupa un lugar preferente. O galego é irrenunciábel para eles. Tamén para a Administración local e para moitas organizacións privadas que lanzan campañas de carácter social». 

O galego inadvertido

No caso das clientas privadas a lingua non adoita ser unha prioridade. «Normalmente non é unha premisa», apunta Carlos Álvarez, socio e deseñador de Desoños, un estudo de deseño que axuda a moitas marcas a crear ou a redefinir a súa identidade. «Quen aposta polo galego faino con convencemento de xeito integral. Pero o máis normal é que o idioma non saia nunca nunha reunión de traballo». A escolla final depende da posición dos creativos. E aquí tanto Desoños como Ovo Publicidade confesan unha experiencia case idéntica. Cando as empresas non teñen preferencia por un idioma, non amosan ningún reparo e case nunca se opoñen ao uso do galego.

«Quen aposta polo galego faino con convencemento de xeito integral. Pero o máis normal é que o idioma non saia nunca nunha reunión de traballo»

Esta resposta favorábel foi analizada por primeira vez a mediados dos anos 90. Os investigadores Gabriel Rei-Doval e Fernando Ramallo estudaron a reacción dos consumidores e consumidoras fronte aos anuncios en galego, ademais da percepción dos anunciantes. As súas conclusións debuxaban un escenario optimista para o uso en campañas publicitarias. O 80% das persoas consultadas amosábase partidaria da publicidade en galego, mentres que só 5% rexeitaba a súa utilización de xeito explícito.

Unha lingua eficaz

Daquela investigación xurdiu unha aprendizaxe que aínda se mantén. O galego vende. É unha lingua válida, prestixiosa e de confianza; que serve para anunciar produtos e servizos, mais sobre todo, para conectar coas consumidoras potenciais. O profesor Alberto Pena é dos que defende a vixencia desta noción. «Os estudos de Ramallo e Rei-Doval demostraron que o galego é moi eficaz porque favorece unha conexión emocional directa coa clientela potencial. E iso derivou nun aumento da produción de campañas en galego que continúa. Pero non é suficiente. Dalgunha maneira habería que normalizar o seu uso, facelo extensivo e rendíbel máis aló da eficacia publicitaria». 

A identidade vende

Para Alberto Dafonte, coordinador do Master en comunicación en medios sociais e creación de contidos dixitais da Universidade de Vigo, máis que o idioma, o que vende é a identidade. «En todo o mundo se lanzan campañas que apelan á identidade dos pobos e ao orgullo de ser como somos. E todas triunfan. Nese contexto é onde o galego vende. Vende o efecto do país de orixe, que na Galiza se asimila coa calidade. Por iso é máis doado ver campañas de publicidade en galego de empresas dos sectores produtivos». Noutros sectores, di, onde é máis difícil apelar á identidade, o galego xa non ten tanta presenza.

terrae deseuA experiencia de Desoños confirma esta premisa. «Hai marcas cun perfil internacional ás que o galego lles encaixa moi ben na súa filosofía porque buscan identificar os seus produtos co país», explica Carlos Álvarez. É o caso de Adegas Terrae, que buscou un nome en galego para cada un dos seus viños, e mesmo optou por etiquetar as súas botellas en galego aínda cando nunca se propuxera facer tal.

O sector recoñece eivas e incoherencias que deberían corrixirse. Máis aló da eficacia publicitaria do galego e da rendibilidade económica do seu uso, cómpre un emprego integral que comeza por outorgarlle un trato de prioridade en todas as facetas da publicidade e da comunicación.

“A lingua é o mellor mecanismo de transmisión e conexión”

Nunca se fixo tanta publicidade en lingua galega como agora. Coincide no tempo cunha perda de galegofalantes preocupante para o futuro da lingua, unha coincidencia que sinala a vontade e a necesidade de seguir apegadas ao idioma. Crear en galego é unha oportunidade; para moitas empresas, unha cuestión innegociábel que lles outorga visibilidade e viabilidade.

«É clave o papel dos medios públicos. A Radio Galega non emite ningún anuncio que non sexa en galego, pero a TVG non mantén esa esixencia e ten autoridade suficiente para explicarlles aos anunciantes que a súa lingua é o galego»

«O número de anuncios en galego crece», asegura Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, «pero aínda se deixa ver certo desinterese nalgúns ámbitos, e noutros, algunha mostra de desleixo, incluso de desprezo. Penso no Hyundai Kona. A marca decidiu mudarlle o nome en Portugal, pero non fixo o mesmo na Galiza, mantendo unha campaña sen sentido, que fai rir».

Desde A Mesa cren que a presión social debera ser maior en moitos casos á hora de reclamar o uso creativo do galego. «A lingua é o mellor mecanismo de transmisión e conexión, por iso é clave o papel dos medios públicos. A Radio Galega non emite ningún anuncio que non sexa en galego, pero a TVG non mantén esa esixencia e ten autoridade suficiente para explicarlles aos anunciantes que a súa lingua é o galego».

comentarios