domingo 01/08/21

Demandan que o novo DNI manteña o galego, vasco e catalán

A principios de xuño o Ministerio do Interior presentou o novo DNI electrónico, que entrará en vigor o 2 de agosto. O novo documento será en español e inglés.

DNI europeo
Presentación do novo DNI, que entrará en vigor o 2 de agosto.

Política Lingüística da Generalitat de Catalunya esixe que o novo DNI europeo manteña o catalán. O departamento apunta tamén que os responsábeis de Política Lingüística de Galiza, País Valenciano, Baleares, País Vasco e Navarra partillan tamén con Cataluña a necesidade de que o Ministerio do Interior garanta a continuidade da presenza das linguas propias no novo DNI

“A directora xeral de Política Lingüística, Ester Franquesa, enviou unha carta ao director xeral da Policía do Estado, Francisco Pardo, para pedirlle que confirme que tratamento recibirán no Estado as linguas oficiais e propias distintas do español e que garantan a continuidade da presenza da lingua catalá no novo documento de identidade, tanto en formato físico como dixital”.

A principios de xuño, o Ministerio do Interior presentou o novo DNI electrónico, que entrará en vigor na Unión Europea o 2 de agosto. No modelo mostrado e na presentación, observouse que o novo documento pódese obter en dous idiomas oficiais europeos e en España só estará en español e inglés.

“Tanto a Dirección Xeral de Política Lingüística da Generalitat de Catalunya como as direccións de política lingüística do País Valenciano, Baleares, País Vasco, Navarra e Galiza esperan que o Ministerio do Interior aclare o modelo lingüístico do novo documento e garantir a presenza de todos os idiomas oficiais e propios”.

Franquesa explica na carta que a presenza das distintas linguas oficiais dos territorios do Estado nos documentos oficiais foi aprobada case por unanimidade por acordo do pleno do Congreso dos Deputados do 13 de marzo de 2001.

Ao final de 2001 comezaron a emitir identificacións que inclúen as diferentes linguas oficiais que existen no estado. A normativa vixente, o Real decreto 1553/2005, do 23 de decembro, polo que se regula a emisión do documento nacional de identidade e dos seus certificados de sinatura electrónica, establece, no artigo 11.3, que os textos fixos do DNI deben expresarse en castelán e, en territorios con outra lingua oficial, tamén nesa outra lingua.

Franquesa fai referencia a outros exemplos en Europa desta nova tarxeta que utilizan máis de dous idiomas, como en Alemaña, onde a nova tarxeta está en alemán, inglés e francés, e en Bélxica, tamén en catro idiomas. Por iso, "a presenza das diferentes linguas de España non só é perfectamente posíbel senón que se require de acordo co pluralismo lingüístico recoñecido pola Constitución, a normativa europea e especialmente pola Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias”.

comentarios