domingo 19.01.2020
Palabras con memoria

Cando a vida ama é amábel, por Isidro Novo

Cando a vida ama é amábel, por Isidro Novo

aconloar.- Afagar.

Exemplo: “O tratante era experto en aconloar a xente denantes de pechar o trato”.

Lugar de escoita.- Escudeiros – Ramirás (Ourense)

Fonte.- Xoán Carlos Domínguez Alberte.

alpeirar.- (Ademais de significados xa rexistrados) Relacionarse de xeito amigable cunha persoa. 2. Coincidir cunha persoa.

Lugar de escoita.- Zona Eo- Navia.

Fonte.- Carlos Aenlle.

apaxuar.- Levarse ben unha persoa con outra por compartir gustos, carácter, etc. Xuntarse. Exemplo: Cando eramos nenos xa non apaxuaba con nós.

Lugar de escoita.- Fontabuín (Sarria).

Fonte.- María Xosé López Castro.

hora escoitadoira.- Aquela serena da tarde na que se sente paz e o tempo está como detido.

Lugar de escoita.- Palas de Rei (Lugo)

Fonte.- Antonio Pérez Salgado.

lamber a cuncha.- Expresión para exaltar a exquisitez de algo.

Exemplo: “Fixen unha ensalada que lamberon a cuncha”.

Lugar de escoita.- Carnota.

lareiro/a.- (Adx. e subst./ Ademais de significados xa rexistrados) Que gosta de contar sucedidos, historias e contos, pode que fantasiosas mais sempre con simpatía.

Lugar de escoita.- Melide.

Fonte.- Hernrique Harguindey.

manaias a ti/ a eles.- Sorte de ti/ deles.

Lugar de escoita.- Prebello, concello de Navia de Suarna, bisbarra dos Ancares.

Fonte.- Balonga Prebello.

comentarios