mércores 08.07.2020
Empresa

Segue caendo a creación de empresas na Galiza

A Galiza rexistra unha caída dun 30% na formación de empresas. No mes de xuño creáronse 251 compañías mentres que nesa mesma mensualidade en 2018 o número de compañías constituídas acadou as 359.

Peche de empresas na Galiza
Peche de empresas na Galiza

Os datos de creación de empresas na Galiza recollidos no mes de xuño indican que o noso país continúa a caer nesta materia. Así, rexístrase unha baixada dun 30% na formación de empresas, após comparar as 251 compañías creadas no mes de xuño na Galiza e as 359 que se crearon no mesmo período do ano pasado, segundo os datos que publica esta cuarta feira 3 de xullo o Instituto Galego de  Estatística (IGE).

A maioría das empresas creadas foron baixo a fórmula de sociedades limitadas e unicamente houbo tres que fosen sociedades anónimas.

O capital medio subscrito polas sociedades constituídas en xuño ascendeu a case 260.000 euros por sociedade. En xuño tamén ampliaron o seu capital social 87 sociedades mercantís (unha ducia menos que en 2018) que ascendeu a 118,4 millóns de euros.

O 22,7% das empresas constituídas en xuño pertencen ao campo do comercio, un 15,9% á hostalaría e un 13,9% á construción.

Continúa tamén a fenda entre sexos, sendo os homes maioritarios na creación de empresas 234 socios (o 73,13% do total) fronte a 86 socias (26,88%) en xuño de 2019.

O IGE xa avanzou en abril co seu estudo do primeiro trimestre de 2019 a caída que se estaba a producir na creación de empresas na Galiza, comparando estas coas constituídas no mesmo período de 2018; e sinalaba ao mesmo tempo como a formación de novas compañías estaba a medrar no estado Español en 4,1%.

comentarios