mércores 20/10/21

O Goberno español quere rebaixar as multas a empresas se admiten as irregularidades

O novo procedemento de transacción habilita reducións de até o 15% da sanción.

Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC)
Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC)

O Goberno español impulsou no Congreso unha reforma na normativa da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ( CNMC) para, entre outros aspectos, permitir que empresas investigadas poidan rebaixar a súa sanción se admiten a súa responsabilidade.

Para iso, as formacións do Executivo estatal, PSOE e Unidas Podemos, expoñen introducir na Lei de Defensa da Competencia un novo mecanismo, que denominan 'procedemento de transacción', coa finalidade de incentivar o peche das investigacións e a interposición de sancións en firme.

Así consta nas emendas rexistradas por estas formacións, ás que tivo acceso Europa  Press, ao proxecto de lei aprobado polo Goberno para traspoñer unha batería de directivas, entre elas unha relativa a reforzar a coordinación das autoridades da competencia.

A pesar de que o Goberno xa expuña no decreto lei diferentes cambios, como ampliar as facultades de inspección ou determinadas sancións, agora PSOE e Unidas Podemos expoñen novos cambios tanto na Lei de Defensa da Competencia como na Lei de creación da  CNMC.

A regulación exposta por PSOE e Unidas Podemos habilita a Dirección de Competencia a iniciar este procedemento de transacción antes do peche da instrución dun expediente iniciado por prácticas contrarias á competencia.

Este procedemento supón a posíbel redución da multa que puidese impoñerse a cambio do recoñecemento de responsabilidade por parte das empresas.

Tamén poderán beneficiarse da rebaixa, en caso de outorgarse, os representantes legais ou directivos das empresas que interviñesen na infracción

Estas poden solicitar, por escrito ou verbalmente, antes ou despois de iniciarse unha investigación, unha negociación coa fin de iniciar este procedemento de transacción.

As sancións poderían verse reducidas até un 15%, se a solicitude de transacción se produce antes de que se notifiquen o prego de concreción de feitos, e de até un 10% se se produce despois pero, en todo caso, antes do peche da investigación.

Ademais, a rebaixa que resulte do procedemento poderá sumarse á redución do importe que poidan beneficiarse os solicitantes de clemencia, o programa habilitado pola  CNMC para empresas infractoras que denuncien ou colaboren activamente para desmantelar un  cártel.

Tamén poderán beneficiarse da rebaixa, en caso de outorgarse, os representantes legais ou directivos das empresas que interviñesen na infracción, a condición de que estas persoas fosen incluídas na solicitude de transacción presentada pola empresa.

comentarios