mércores 28/07/21
BALANCE 2015-2018

O Estado só executou 69% dos orzamentos para Galiza: 1.500 millóns de euros ficaron sen investir

Un informe sobre grao de cumprimento real do Estado dos seus orzamentos nos diferentes territorios mostra que entre 2015 e 2018 ficaron sen executar 1.500 millóns de euros comprometidos para Galiza. A media española é que de cada 100 euros orzados se executen 75. Para Galiza só se executan 69 de cada 100 e para Madrid 114 de cada 100.

[Imaxe: SG] Rúa do Ensanche
Rúa dunha cidade galega.

Hai tempo que os orzamentos xerais do Estado (OXE) son tamén unha ferramenta máis de propaganda. A inclusión de partidas de millóns de euros en investimentos e compromisos varios nas contas xerais non implica necesariamente que estas se vaian executar. Porén, proporcionan un altofalante magnífico para que políticas e gobernos do Estado poidan poñer como exemplo de compromiso con determinados territorios as promesas de investimentos millonarios que figuran nesas contas.

Un informe elaborado pola Generalitat de Catalunya con dados e cifras da Intervención Xeral do Estado (IGE nas súas siglas en castelán) demostra que o grao de cumprimento dos investimentos e orzamentos deixa moito que desexar nalgúns territorios. Así, hainos claramente beneficiarios e outros que consideran que son claramente prexudicados.

Só 5 territorios superan ou igualan a media estatal de execución dos OXE (75,3%). Son Madrid, Aragón, as dúas Castelas e Andalucía

Así, no período analizado, 2015-2018, a execución real orzamentaria para Galiza foi de 69,7%. É dicir, que de cada 100 euros que figuraban nos OXE para o noso país só se investiron realmente 69. É unha cifra que fica por baixo da media estatal, onde o grao de cumprimento foi de 75,3%. Estamos a anos luz do grao de execución de comunidades como Madrid (114%) ou Aragón (102%), Castela-A Mancha (83%) mais tamén por baixo doutras máis próximas a nós como Asturies (72%) ou Castela-León (77,8% de cumprimento do investimento previsto). En Catalunya o grao de cumprimento é de 65,9%.

De feito, só 5 territorios superan ou igualan a media estatal de execución do OXE (75,3%). Son Madrid, Aragón, as dúas Castelas e Andalucía.

O último exercicio, 2018, foi o único con balanzo positivo para o noso país no período analizado: executouse 116% dos investimentos orzados. Mais non logra tapar a fenda acumulada nos anos precedentes: en 2017 só se cumpriu 74% do orzado para Galiza nas contas xerais do Estado, en 2016 ese grao de execución foi de 41,5% e en 2015 ficou por baixo de 64%.

Así, e segundo os dados de Intervención Xeral do Estado debullados neste informe, dos máis de 4.600 millóns de euros que se orzaron para Galiza entre 2015 e 2018 ficaron sen executar case 1.500 millóns. Case un de cada tres euros. 

comentarios