martes 07.07.2020

Data de caducidade para as térmicas en Galiza

As Pontes non pasará de 2030 e cobra forza que Meirama feche en 2020, segundo se desprende dos cálculos da Secretaría de Enerxía.

Data de caducidade para as térmicas en Galiza

“O que nós cremos que vai acontecer, non o estamos a impoñer, é que entre 2020 e 2030 van fechar todas” (as térmicas). O secretario de Enerxía do Estado, Domínguez Abascal, puxo caducidade á industria térmica en Galiza e no Estado.

Meirama, propiedade de Naturgy, non pasará de 2020 ao incumprir a directiva europea de emisións. É unha das cinco que non se adaptaron no Estado ao novo marco e a estas alturas nada de sabe de se Naturgy vai investir os 100 millóns de euros precisos para alongar a vida de Meirama. Son case 200 postos de traballo directos e indirectos que se elevan a 500 de contar os inducidos, segundo os cálculos sindicais.

A central das Pontes seguirá despois de 2020 mais non de 2030. O investimento de 200 millóns de euros de Endesa para adaptar o complexo ás obrigas a respecto das emisións e reducir estas en 80% permitirá unha década máis de vida a esta central.

Só 5 das 14 centrais que no Estado usan carbón para producir electricidade seguirán máis alá de 2020. As Pontes produce 1.469 MW.

Desde o sector do transporte galego xa botaron contas e considera que co fechamento das térmicas perderíanse na súa rama de actividade 150 empregos.

comentarios