ECONOMÍA

Catro de cada dez [email protected] [email protected] non cobran ningunha prestación

Catro de cada dez [email protected] [email protected] non cobran ningunha prestación

Aliás, perto de 76.000 persoas no desemprego na Galiza ingresaron de media, un máximo de 500 euros mensuais
Desemprego

“A situación dos e das traballadoras galegas é, simplemente, demoledora”. Así e recolle no informe elaborado polo Gabinete Técnico de Economía da CIG sobre o mercado laboral na Galiza en 2012.

Nese ano, as persoas en desemprego que gozaban de 'taxa de cobertura' ([email protected] de prestación nos [email protected] [email protected]) foi de media un 58%. O 42% [email protected] [email protected] non tiñan ningún tipo de ingresos. Catro de cada dez.

A peor 

No informe lémbrase que 2008 o 42% de persoas no paro sen prestacións correspondía a 68.200. No ano 2012, este mesmo 42% supón en termos absolutos 112.000 [email protected] sen ingresos, perto do dobre. O paro medrou exponencialmente, polo que aínda que a porcentaxe se manteña o número de parados/as sen prestación cada vez é maior.

Mais a estes datos hai que engadir outros que taméns e recollen nese estudo elaborado polo gabinete da central nacionalista. Por volta de 76.000 [email protected] ingresaron de media, como máximo, 500 euros mensuais.

No lustro de crise que levamos, na Galiza o número de perceptores da RISGA (Renda de Integración Social), unha prestación destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles, aumentou perto do 50%; moito máis no caso dos homes, onde o medre foi do 80%, mentres que nas mulleres foi do 30%.

Taxa de paro

A CIG entrende, aliás, que é especialmente preocupante a alta emigración rexistrada neste período, unha marcha protagonizada principalmente por [email protected] altamente cualificados: “77.000 [email protected] que se sumaramos aos actuais [email protected] estariamos falando de 347.700 persoas, un 26,5% da poboación activa. Un dato que situaría a taxa de paro en Galiza por riba da media do estado”. 

comentarios