luns 06.04.2020

"A Arte da Guerra" de Sun Zi, un clásico chinés na nosa lingua

Publicado no século VI antes da nosa era, o clásico chinés "A Arte da Guerra" de Sun Zi ve agora a luz, por vez primeira, en galego, e faino da man de Xulio Ríos.

arte da guerra
arte da guerra

A Arte da Guerra de Sun Zi está considerado o traballo militar máis antigo non só na China senón en todo o mundo. Libro fundador, o tempo deulle unha maior influencia e converteuno nun dos títulos de referencia que agora sae publicado en galego da man de Xulio Ríos e nunha coidada edición de Teófilo edicións.

Coetáneo de Confucio, Sun Zi é un dos grandes nomes da historia e da cultura chinesa e da súa man naceu este libro que fai parte dos grandes títulos que dan corpo á cultura mundial. Escrito cunha linguaxe sinxela, o volume, de 6.000 caracteres chineses, artellado en trece capítulos, percorre diversos temas arredor da guerra, o propio concepto, as estratexias, as garantías dos combates ou a feitura dos exércitos, fitando por veces por primeira vez en ámbitos particulares da teoría militar.

A súa ampla influencia medrou a través dos séculos desde que se fixo popular a partir do século VI e así, xa no primeiro século antes da nosa era o historiador Sima Qian o sitúa como libro de obrigada referencia cando se trata de falar arredor da guerra, posición que se iría consolidando cando na academia militar da dinastía Song a obra de Sun Zi se sitúa como o primeiro dos Sete libros da arte da guerra, marcando así a súa posición privilexiada para a historia e nos tratados da arte militar chinesa. A partir da súa publicación, A arte da Guerra de Sun Zi marcaría o desenvolvemento da teoria e o pensamento da guerra que lle ía suceder.

Obra de marcado carácter humanista, a obra de Sun Zi préstase a tirar conclusións que van moi alén do ambiente bélico

O ámbito de influencia da obra de Sun Zi non se ía limitar ao territorio chinés, xa que o eco das súas ensinanzas se deixarían sentir tamén en Corea, Xapón ou Vietnam e, a partir do século dezaoito, as traducións a outras linguas ampliarían a onda expansiva da obra tamén en Occidente. Traducido para o francés polo misioneiro xesuíta Jean Joseph Marie Amiot en 1772, a esa primeira incursión iríanse sumando versións en ruso, alemán ou inglés ao tempo que se ía convertendo en lectura obrigatoria en academias militares de distintas procedencias. Traducións para o xaponés, ruso, alemán, italiano, checo, romanés, hebreo, grego, árabe, español, malaio ou danés, entre outras incrementarían aínda máis a difusión mundial da obra que agora chega tamén á nosa lingua.

Cun marcado carácter humanista, a obra de Sun Zi préstase a tirar conclusións máis alá do ámbito da guerra para a que foi creado, e con indubidábeis efectos no mundo da política ou os negocios.

comentarios